Välistrasside ehitus

Kogenud spetsialistid välistrasside ehituse alal. Veetorustik, reovee- kanalisatsioonitorustik, sadevee- torustik, septikud ja imbväljakud.

 

KONTAKT

Vasara 52D

+372 5062327

info@vkehitus.ee